مدت زمان پیشنهادی برای مطالعه:۲۵″:’۷

برنج یکی از مهم‌ترین  اقلام غذایی به خصوص در ایران است که بیشتر از نیمی از مردم ، به آن به عنوان غذای اصلی وابسته اند. به همین دلیل سلامت این محصول یکی از مهمترین مسائل غذایی در ایران است. در این مقاله به توضیح در مورد برنج ارگانیک چیست؟ میپردازیم.

ادامه مطلب ←