روغن حیوانی رخزادی فر

5 امتیاز
موجود

مشاهده سریع محصول

روغن حیوانی کرمانشاهی رخزادی فر. حاصل روغن دمبه دام های کرمانشاه که از مراتع سر سبز کرمانشاه چرا کرده اند. بسیار خوش عطر و معرکه.

24,000 تومان