روغن حیوانی کرمانشاهی بویان ممتاز-۱۰۰۰ گرمی

5 امتیاز
موجود

مشاهده سریع محصول

روغن حیوانی کرمانشاهی اصل فرآوری شده از شیر تازه گوسفند تولید شرکت بویان در بسته های یک کیلوگرمی

95,000 تومان