روغن حیوانی کرمانشاهی بویان ممتاز-۴۰۰ گرمی

3 امتیاز
موجود

مشاهده سریع محصول

روغن حیوانی کرمانشاهی اصل فرآوری شده از شیر تازه گوسفند تولید شرکت بویان در بسته های یک کیلوگرمی

55,000 تومان