روغن حنظل | ۴۰سی سی

0امتیاز
موجود

مشاهده سریع محصول

روغن حنظل در بسته های 40 سی سی محصول موسسه دکتر پاپ زن تهیه شده از محصولات صد در صد ارگانیک

 

میوه محرک کبدی قوی و مسهل و دافع آب می باشد و به عنوان یک مسهل قوی به کار می رفته و یکی از قویترین داروهای مسهل شناخته شده است

15,000 تومان