زمزمه محصولات ارگانیک در ایران چندسالیست که بسیار شنیده می شود اما محصول ارگانیک به چه محصولی گفته می شود و صرف اینکه در تولید محصول از کود و سم شیمیای استفاده نشده باشد آن محصول ارگانیک حساب می شود؟ آیا انواع محصولات ارگانیک در ایران تولید می شود ؟ در این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم با آرتیشو همراه باشید

مدت زمان پیشنهادی برای مطالعه: ۷′

ادامه مطلب ←