کارشناسان تغذیه هنوز هم بر سر این مسئله که بهترین روغن برای سرخ کردن کدام است اتفاق نظر ندارند.

لازم است بدانید هیچ‌کدام از روغن‌های مایع برای سرخ‌کردن مناسب نیست. بیشتر این روغن‌ها حاوی امگا‌‌‌‌۳ بالایی بوده و عیب این اسید چرب هم آن است که در برابر حرارت زیاد فساد‌پذیر بوده و بسرعت اکسید و تبدیل به ترکیبات سمی و سرطان‌زای «آکرولئین» می‌شود.

ادامه مطلب ←