عرقیات یکی از پر مصرف ترین شکل های استفاده از گیاهان است.مصرف عرقیات گیاهی در درمان بیماری و امراض مختلف از گذشته های بسیار تا کنون ادامه دارد  امروزه در ایران بیش از ۴۰ نوع گیاه وجود دارد که عرق گیری شده و به صورت طبی مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب ←