خارشتر که نام دیگر آن علف ترنجبین است گیاهی است پایا از خانواده باقلائیان و از بنشن ها بشمار میرود. این گیاه بصورت درختچه های کوچک که ارتفاع آن کمتر از یک است. ریشه ی درخت خارشتر بسیار عمیق است و با توجه به اینکه این گیاه در مناطق کویری رشد میکند باعث عمیقتر شدن ریشه برای رسیدن به آب میشود لذا از آن به عنوان یکی از عوامل تخریب بناها یاد میشود. تاثیر عرق این گیاه برای سلامتی به خصوص عرق خارشتر و سنگ کلیه استفاده از این گیاه را بسیار سودمند کرده.

ادامه مطلب ←